Thomas Williams: de Verenigde Staten is soeverein verklaard

https://i0.wp.com/www.ellaster.nl/wp-content/uploads/2018/02/sunset-flag-america-freedom_scr.jpg?resize=1078%2C516

Afbeelding: ©Ella Ster

De World Trust heeft persoonlijk een brief aan Trump gegeven waarin wordt verklaard dat de Verenigde Staten van Amerika soeverein zijn en daarmee onafhankelijk van de Britse Kroon. Dit heeft enorm (positieve) implicaties. In deze radioshow legt Thomas uit wat de situatie voorheen was en waarom dit van groot belang is. Hieronder een deel* van de samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 2 februari 2018 door Thomas Williams.

(*)De volledige samenvatting lees je op de website van Ellaster.

De Verenigde Staten stond voorheen onder controle van de Britse Kroon en is nu écht soeverein verklaard

Opmerking door Ella:

E*: De perceptie van de realiteit is soms heel anders dan hoe de zaken achter de schermen werkelijk zijn geregeld. Zo is het beeld dat ons wordt voorgeschoteld altijd geweest dat de Verenigde Staten sinds de onafhankelijkheidsverklaring een vrij en soeverein land is. In werkelijkheid waren er allerlei verdragen en contracten afgesloten die onder de Britse Kroon vielen. Op dit moment zijn de meeste landen ter wereld niet écht soeverein. Dat heeft te maken met de Cestui Que Vie Act uit 1666, waarbij alleen bepaalde monarchen het recht zouden hebben op bezit en soevereiniteit. Meer achtergrondinformatie over deze wetgeving uit 1666, het terugvorderen van de soevereiniteit en de World Trust kun je in dit en dit artikel lezen.

De Manna-groep, de mensen achter het Koninkrijk van Manna en de World Trust hebben op basis van hun bloedlijn de échte soevereiniteit kunnen terugvorderen en zo het beheer over de World Trust in handen gekregen. Ze hebben een blauwdruk ontwikkeld waarmee alle landen hun soevereiniteit kunnen terugvorderen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor internationale verdragen, bezit van land en grondstoffen en biedt landen tevens de mogelijkheid om een eigen centrale bank op te richten, die niet valt onder de Wereldbank of de IMF van de Cabal.

1:55:45 De Manna-groep (tevens de mensen achter de stichting The Peoples Club, die zijn gelieerd aan de Truth, Honor & Integrity-show) heeft op zaterdag 27 januari 2018 persoonlijk een brief aan president Donald J Trump aangeboden. Deze brief van de Manna World Holding Trust is een verklaring dat de Verenigde Staten van Amerika nu een soevereine staat is. Dit heeft grote gevolgen voor de Cabal en positieve gevolgen voor de Amerikaanse bevolking, iets dat de ‘oude garde’ niet leuk vindt. Thomas leest de brief voor.

De brief van de Manna World Holding Trust: De Verenigde Staten van Amerika is een soevereine entiteit

Wij, Manna World Holding Trust, verklaren en erkennen het verstrijken van verdragsafspraken tussen verschillende aliassen die de Trust in het verleden had, zoals ‘onbekend land’ en ‘de Kroon’, et cetera. Daarnaast verklaart de Trust vanaf het verstrijken van genoemd verdrag en verdragen, de Verenigde Staten als een soevereine entiteit, die op zichzelf staat, zonder inbreuk op zijn soevereine rechten door een andere natie, inclusief maar niet beperkt tot de Manna World Holding Trust en al zijn voormalige aliassen, de voormalige trustees van de Trust, beheerders, corporaties en controllers.

Volledige soevereine rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het recht op soeverein grondgebied, mineralen, het recht om ambassades te houden en te exploiteren, centrale banken te houden en te exploiteren, militaire strijdkrachten en inlichtingendiensten in dienst te houden en te exploiteren, zonder inmenging of invloed van buitenlandse monarchen. Daarnaast erkent de Trust de Verenigde Staten van Amerika als een gelijkwaardige soevereine entiteit.

Indien het verlangen bestaat om een verdrag te sluiten om elk van zijn eigen bezittingen terug te geven die momenteel in een afzonderlijk verdrag worden gehouden, erkennen beide partijen elkaar als gelijkwaardig, als zijnde een soevereine entiteit op zichzelf, zonder enige verplichtingen, behalve ten behoeve van zijn burgers.

Manna World Holding Trust (MWHT) doet formeel afstand van alle eigendomsakten en bewaarneming met betrekking tot de eigendommen in de Verenigde Staten, bekend als het District of Columbia, ook wel bekend als Washington DC en alle bestuursorganen die daarin zijn besloten, sinds 1864 formeel bestuurd door voormalige liaisons en trustees en beheerders van de MWHT.

De Manna World Holding Trust erkent formeel zijn overeenkomsten met de in 1912 opgerichte corporatie die bekend staat als de Federal Reserve, ondertekend als een oneindige overeenkomst onder internationaal vennootschapsrecht. Deze termijn is 99 jaar. Daarom is de de financieringsovereenkomst tussen de Trust, zij het onder ieder andere naam, op 15 juni 2011 verlopen.

Daarnaast is de dienstovereenkomst met de Verenigde Staten van Amerika op 15 juni 2012 verlopen. De Manna World Holding Trust bevestigt dat de corporatie, bekend als de Federal Reserve, een corporatie is in volledig eigendom van de MWHT. De MWHT zal vanaf vandaag alle eigendomsrechten volledig aan de Verenigde Staten van Amerika overdragen, inclusief het recht om papiergeld te drukken, enige en alle toekomstige inkomsten en alle inkomsten uit het verleden vanaf 15 juni 2012, enige en alle schulden die het eigendom zijn van de Verenigde Staten, enige en al het onroerend goed in eigendom van de corporatie.

Manna World Holding Trust stemt in om samen met u en uw benoemde vertegenwoordiging alle andere eigendommen te herstellen die de Trust namens de Verenigde Staten mag hebben, inclusief enige dividenten nu verschuldigd tegen activa die ze in het verleden mogelijk hebben verpand.

Houdt er rekening mee dat de Manna World Holding Trust consolidatie-activa en herstructurering begon op 5 september 2012 en was voltooid op 1 februari 2016. Vanaf 28 september 2012 ben ik de enige beheerder, trustee en de belangrijkste besluitvormende partij en eigenaar. Dit kan via elke inlichtingendienst worden geverifieerd, die verwijst naar de hierboven vermelde landcode.

Elke voormalige beheerder van welk land dan ook, inclusief maar niet beperkt tot China, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben sinds 2012 geen macht meer over de Trust, nadat ze werden ontheven van taken als gevolg van meerdere contractbreuken.

Elke andere natie, genootschap, orde of organisatie beïnvloedt niet op een of andere manier mijn zielsbeslissing en besluitvormingscapaciteiten. Noch heb ik enige superieuren. Ik ben geen lid van een van de hiervoor genoemde organisaties. Ik opereer volledig op mijn eigen beoordeling en dit document is vanaf vandaag geldig als een verdrag tussen beide soevereinen en is juridisch bindend onder internationaal recht. Getekend en erkend op 27 januari 2018.

inschrijving usa bedrijf 1

inschrijving usa bedrijf 2

 

 

 

 

 

De Verenigde Staten Ltd. is als bedrijf ingeschreven in Edinburgh, Schotland. Land van herkomst: Verenigd Koninkrijk

Dit heeft ervoor gezorgd dat niet alleen Trump wordt bedreigd, maar ook dat de Manna-groep de afgelopen week is beschoten. De implicaties zullen verstrekkend zijn. Er moeten nog wel bepaalde beslissingen worden genomen en er moeten documenten worden ondertekend, maar er wordt vooruitgang geboekt.

De gevolgen van de soevereiniteitsverklaring

2:03:00   Dit verklaart ook waarom Thomas teleurgesteld is over de speech tijdens de State of the Union (SOTU), waarin Trump geen enkele melding van de brief heeft gemaakt. Hij vindt dat Trump aan het Amerikaanse volk had moeten meedelen dat ze nu vrij zijn. Thomas is zich er van bewust dat Trump wordt bedreigd. Maar hij betreurt dat hij volledig het script van de SOTU heeft gevolgd, dat door anderen is geschreven. “Persoonlijk was ik ergens halverwege van het script afgeweken.”

De brief is het werk van Miss Manna en de andere mensen achter de World Trust (MWHT) die Thomas ook vaak de Foundation people noemt noemt, verwijzend naar de Peoples Club. Thomas legt de details van de brief uit.

De Manna World Holding Trust (MWHT) was voorheen in handen van de Chinezen, de Dragon families en waarschijnlijk ook van de Rothschilds en andere Caballeden. Nadat het contract was verlopen, kwam het in handen van de Manna-groep die de fondsen willen gebruiken ten behoeve van de mensheid. Het geld behoort de mensen toe, niet aan de Cabal of de Manna-groep.

Het land dat voorheen over World Trust heerste, was de Kroon (van Engeland). Dit contract is nu ongeldig en verlopen. De VS valt niet meer onder de Britse Kroon, wat voorheen (heimelijk) wel het geval was. De VS is nu een soeverein land op zichzelf en valt onder geen enkel ander land of andere staat. Dit resulteert in veel positieve consequenties.

2:06:30   De VS beschikt nu weer over hun eigen land en mineralen. De World Trust heeft 2 jaar geleden een deal gesloten met het BLM (Bureau of Land Management). Zij waren de afgelopen jaren het probleem niet, dat was de Fed*.

*) De ‘Fed’ verwijst naar de Federal Reserve, de ‘Feds’ naar de FBI. De BLM heeft in het verleden een dubieuze rol gespeeld in het landje-pik, waarbij ranchers in het westen van de VS hun land kwijt dreigden te raken aan de BLM. Dit kwam ook naar buiten via de ‘Bundy-zaak’. De FBI trad toen hard op tegen de demonstranten. Er bleek een hit-list te zijn, met namen van demonstranten die vermoord moesten worden. Lavoy Finnicum is toen door de FBI of een huurleger doodgeschoten.

De Amerikaanse mineralen en grondstoffen zouden met het Parijse Klimaatakkoord door de Verenigde Naties worden opgeëist. De VN is echter niet gerechtigd om verdragen af te sluiten, want ze zijn sinds 2013 niet soeverein.

Soevereiniteit geeft ook het recht op een eigen, onafhankelijk financieel systeem

Met de soevereine status kan Amerika zijn eigen centrale bank oprichten en exploiteren, los van buitenlandse entiteiten zoals de Federal Reserve. Daarbij zal het geld aan de Amerikanen toekomen en niet aan de aandeelhouders van de City of London.

Het recht om een onafhankelijk leger en inlichtingenapparaat te hebben; dit valt nu binnen de eigen wetgeving en er is geen toezicht door andere naties of organisaties (zoals de Britten, MI6, de Rothschilds, et cetera).

De Verenigde Staten van Amerika krijgt een gelijkwaardige soevereine status, zoals ook de World Trust die heeft. Ondanks het feit dat de Manna World Holding Trust (World Trust) de meester-soeverein is, bieden ze aan alle landen die hun soevereiniteit claimen, gelijkwaardige rechten. In tegenstelling tot de schurken die de World Trust voorheen in handen hadden, zoals de Cabal en buitenaardse entiteiten, plaatst de World Trust zich niet boven enig ander land en kan (en zal) er ook niet over heersen.

Zodra het moeras is drooggelegd*, zal deze gelijkwaardigheid ervoor zorgen dat dingen in de toekomst veel soepeler verlopen.

*) Beeldspraak zoals ‘de grote schoonmaak’ en metafoor voor de massa-arrestaties van de Cabal.

Hoewel een en ander (op papier) is afgedwongen, moet het nog wel worden bevestigd. Vervolgens zullen alle eigendommen, die momenteel in het bezit zijn van het verdrag, weer in Amerikaanse handen vallen. Veel Amerikaans bezit wordt momenteel beheerd door buitenlandse entiteiten.

Het einde van natie-staat Washington DC en de Federal Reserve

Het District van Columbia en Washington DC zijn niet langer aparte natie-staten meer. Ze worden onderdeel van de Verenigde Staten van Amerika. (E*: Washington DC, District of Columbia was voorheen een aparte natie-staat, net zoals de City of London en Vaticaanstad. Er golden andere wetten en belastingen, dan in de rest van Amerika.)

Voorheen viel de overheid onder de World Trust, die toen in handen was van de Cabal. Dit gold vanaf 1864, drie jaar nadat de originele Grondwet was ingesteld en Amerika nog een échte regering had. Nadien is Amerika omgevormd tot de corporatie Verenigde Staten BV.

De overeenkomst tussen de Federal Reserve en de World Trust is ruim vijf jaar verlopen. Andere overeenkomsten zijn sinds 15 juni 2012 eveneens verlopen. Met andere woorden; de Federal Reserve heeft geen bestaansrecht meer. De World Trust heeft de Federal Reserve en al het kapitaal en eigendommen teruggeven aan de Verenigde Staten van Amerika. Zo heeft Amerika ook het recht gekregen om z’n eigen munteenheid te drukken, buiten de Federal Reserve of de Wereldbank om. Daarmee bespaart men al 6%, omdat de Amerikaanse regering tot nu toe het geld van de Federal Reserve leende met terugbetaling van 6% rente! [2:19:00]

Alle inkomsten die vanaf 15 juni 2012 door de Federal Reserve zijn verkregen, behoren nu toe aan de Verenigde Staten van Amerika. Alle schulden aan de Federal Reserve worden teruggeven aan de VS en het Amerikaanse volk.

De World Trust wil graag samenwerken met de Amerikaanse overheid. De dividenten met betrekking tot de eigendommen die als onderpand voor schulden zijn gevorderd, zullen via de World Trust worden terug gegeven aan de Verenigde Staten van Amerika. China, Engeland en de Verenigde Staten BV, die voorheen de World Trust in beheer hadden, zijn vanwege contractbreuk uit hun positie ontheven.

Dit heeft onder andere te maken met de oorspronkelijke doelstelling van de World Trust, die duizenden jaren terug gaat. Het geld zou worden benut ten behoeve van de mensheid, maar is door de Cabal misbruikt om hun krankzinnige New World Order-agenda uit te rollen.

2:17:00   President Trump, topmilitairen en andere regeringsleiders zijn hiervan nu op de hoogte. De documenten gaan momenteel de wereld rond en worden aan alle staatshoofden getoond. Thomas: “We hebben nu iemand met ‘ballen’ nodig, om te leveren wat is beloofd.”

Nu Amerika soeverein is verklaard, moeten de mensen die het land besturen deze bepaling naleven. Tijd zal uitwijzen of het op een gewelddadige manier zal worden afgedwongen. “We hopen dat er voldoende daadkrachtige, integere mensen zijn binnen de overheidsagentschappen, het Pentagon, het Witte Huis en het congres die dit op een fatsoenlijke wijze gaan uitvoeren. En snel graag. (…) Alles wat er nodig is, zijn mensen met een beetje moed, die het juiste doen.” De Manna-groep heeft hun uiterste best gedaan om alles op een zilveren schaal aan te bieden, maar het is nu aan president Trump of hij ook waarmaakt wat hij belooft: “Make America great again.”

2:26:00   Thomas is teleurgesteld dat Trump tijdens de State of the Union niets heeft gezegd over de soevereiniteit of the World Trust, maar beseft dat hij misschien te hard oordeelt. “De man is in een no-win-situation tussen al die (Deep State – red.) clowns daar.” Het viel hem op dat bepaalde prominente figuren niet aanwezig waren, zoals Hillary en Bill Clinton.

2:27:00   Met deze nieuwe situatie is ook de oorspronkelijke grondwet uit 1864 en de Bill of Rights weer van kracht.

De volledige radioshow kan je hier beluisteren.

Advertenties

Boycot sociale media

Onlangs las ik onderstaande oproep op de website van Ellaster:

1 april: Boycot social mediasociale media

10:50   Thomas leest op mijn verzoek een oproep voor om op 1 april wereldwijd alle grote social media kanalen zoals: Youtube, Facebook, Twitter en Google te boycotten. Als we die dag collectief van geen van deze diensten gebruik maken, verliezen ze miljoenen aan (advertentie)inkomsten. Zo kunnen we ze laten zien wie de échte macht heeft.

We kunnen DuckDuckGo als alternatief voor Google search gebruiken, D-tube als alternatief voor Youtube, GAB als alternatief voor Twitter en onze vrienden en familie bellen of bezoeken in plaats van Facebook te gebruiken. MeWe is trouwens een mooi alternatief voor Facebook. Klik hier om door te linken naar Ella Ster’s MeWe-pagina.

We nemen met zijn allen een ‘digitale detox dag’ om weer eens van de echte wereld te genieten.

Doe je mee? Verspreid dit bericht zo ver en wijd als je kunt.

Bovenstaande oproep kan je hieronder beluisteren. Wij doen alvast mee.

Geschiedenis van make-up en waarom het werd gecreëerd.

Dit artikel is nog in bewerking.

Een tijd geleden stootte ik op deze video:

Bron: For the people Youtube channel

Tot daar de video. Nu eens zien waar make-up vandaan komt. Het is een Engels woord. Dus we beginnen met de etymologie van make-up:

also makeup, “manner in which something is put together,” 1821, from make (v.) + up. Cosmetics sense is from 1886; verbal phrase make up “to apply cosmetics” is from 1808.

 

Wat hebben Qanon, Julian Assange en Trump met elkaar gemeen?

Geschreven door Norbert Pols

Julian Assange - Airforce OneIedereen die de Qanon berichten (4chan, 8chan en reddit) volgt weet al enige tijd dat de Trump administratie contact met Julian Assange onderhoud. Zweden heeft de aanklacht tegen Assange laten vallen, de VS heeft eigenlijk geen legale reden om Assange te willen arresteren en alleen de Britten vinden dat Assange zich niet aan hun regels heeft gehouden.

We hebben via Assange z’n Twitter account kunnen begrijpen dat hij van Ecuador een paspoort heeft gekregen en, het logische vermoeden bestaat dat het hier een paspoort met diplomatieke status betreft. Waarom een diplomaten pas? Omdat zo’n paspoort Assange onschendbaar maakt. Assange hoeft niet zijn persoonlijke bagage te laten doorzoeken en, onder bescherming van het verdrag van Genève kan niemand hem tegenhouden een land te verlaten. Assange kent plotseling meer vrijheid dan de meesten van ons terwijl hij jarenlang in een ambassade heeft opgesloten gezeten.

Er bestaat een sterk vermoeden dat Assange per trein naar Zwitserland is afgereisd en dat hij met Trump aan boord van Airforce one straks naar de VS afreist. Trump reist op het moment van schrijven af naar Davos Zwitserland. In zwitserland zal hij zijn globalistische opponenten ontmoeten en waarschijnlijk een toespraak houden.
Assange beschikt over informatie die hij momenteel gebruikt om zijn eigen veiligheid te waarborgen. Assange heeft in een Twitter-post zijn achterban een sleutel achtergelaten tot documenten die de mensen die zijn leven bedreigen liever niet gepubliceerd zien. Assange heeft Trump al grote diensten bewezen terwijl Hillary Clinton nog beloofde hem met een drone te vermoorden. Het lijkt logisch dat Assange aan boord van Airforce one gesmokkeld wordt en daar onderdeel van de war-room van Trump gaat worden.

Overigens heeft Assange nooit de Amerikaanse wet overtreden. Dit wordt binnen de huidige administratie bevestigd maar, dat waarborgt niet per definitie zijn juridische veiligheid in de VS. Dat doet een diplomatenpas wel. Het door Assange opgebouwde netwerk wordt volgens intimi gerund als een veiligheidsdienst. Niet onterecht omdat de informatie die hem toekomt vaak juist uit die veiligheidsdiensten afkomstig is. Assange is degene gebleken die namens de burger de bewakers bewaakt.

Deze informatie is afkomstig van Qanon en vertaald door Dr. Jerome Corsi. Ondanks dat ik al sinds december op de hoogte ben van deze ontwikkeling, heeft het wat weinig om handen om als harde waarheid naar buiten te brengen. Lees het als een geïnformeerde speculatie uit de catacomben van the dark web en geheime diensten. Er is heel wat aan de hand in een onzichtbare wereld waarvan Hillary Clinton en de drie letter organisaties slechts een voorkant vormen. De intrige gaat veel dieper dan dat en, uiteindelijk in de hoogste en minst zichtbare machtscentra die deze wereld besturen. 

In Davos gaat Trump in ieder geval wat handen schudden van lieden die hem liever dood zien. Die mensen vormen slechts radertjes in het grote uurwerk van het bestuur van deze wereld. Dat uurwerk loopt niet meer zo lekker want, het meest een planeetwiel in de vorm van de president van Amerika. Ik verwacht dat Trump een handreiking gaat doen richting deze mensen. Het is over met het globalisme, stop met vechten en vergeet je plannen. Zoiets heeft hij ruim een jaar geleden bij zijn inauguratie al gezegd maar, die boodschap werd slecht ontvangen.

De boodschappen van Q zijn cryptisch en kunnen daardoor met gemak verkeerd gelezen worden maar, het lijkt er op dat Assange over twee dagen aan boord van Airforce one stapt. Het zal nog wel een tijd duren voordat we dit verhaal kunnen bevestigen of ontkennen. Op dit moment is dit verhaal slechts een aanname op basis van anoniem blijvende onderdelen van de Militaire inlichtingendienst die broodkruimels laat vallen voor lezers die hierin getraind zijn. Het is allemaal cloack and dagger stuff maar, niet oninteressant. De tijd zal leren of deze speculatie ergens in de buurt van de waarheid komt. Hou het in de gaten, dan hebben we het er later over.

 

Vind je dit een goed artikel? Laat het dan even blijken door een donatie te overwegen.

Off grid leven in het bos

Enkele maanden geleden nam ik een houten huisje in het bos in gebruik. (lees: gekraakt, vermeende eigenaar werd ondertussen al ingelicht)

20170702_112930

Deur is ondertussen hersteld en voorzien van een slot. De paplaurier rechts op de foto is ondertussen herleid tot een stuk stam.

Er is water en verwarming …

En sinds kort ook elektriciteit …

… dacht ik aanvankelijk. Maar wat bleek? Het zonnepaneel levert met een beetje geluk en voor enkele hele korte periodes van alles samen 2 uur slechts 0,2 ampère. Dat is dus zo goed als niets.

Blijkt nu dat er te weinig zon op valt. Na dat ik deze op een zonniger plaats zette bleek dat er nauwelijks verbetering zichtbaar was. Die kleine verbetering is echter wel voldoende om enkele 12V led spotjes te laten branden. Omvormer heb ik hiervoor niet nodig. Want die verbruikt ook.

Besluit: Een zonnepaneel werkt niet in een bos. Ik zal dus iets anders moeten zoeken.

Wordt vervolgd …

Update:
Voor die laadregelaar werd ik blijkbaar opgelicht:

 

De muntenman

Geschreven door Pieter Stuurman

de-muntenman-pieter-stuurman

Stel je voor, je hebt een gezin met 2 kinderen: Marietje en Pietje
Beiden doen dagelijks een klus. Marietje stofzuigt, en Pietje doet de afwas. Als ze klaar zijn, krijgen ze een muntje. In ruil voor dat muntje kunnen ze de volgende dag eten krijgen.

Op een dag komt er een afwasmachine. Pietje kan zijn klus niet meer doen, want de afwasgelegenheid is vervallen. Hij kan geen muntje verdienen, en krijgt dus ook geen eten.

Pietje krijgt al snel honger, en probeert de stofzuigtaak van Marietje af te pakken, om toch te kunnen eten. Marietje, die eigenlijk helemaal niet van stofzuigen hield, blijkt er nu toch wel erg gehecht aan te zijn, en verdedigt zich met hand en tand.

Maar het wordt nog veel gekker: de muntjes worden geleverd door de muntenman. Hij stelt ze beschikbaar, maar hoeveel klussen er ook gedaan worden, het gezin moet ze altijd aan de muntenman teruggeven, vermeerderd met periodieke rente. Hoe langer het gezin gebruik maakt van de munten, hoe hoger het aantal munten is dat de muntenman opeist.

Uiteindelijk wordt de schuld zo groot dat alle met de klussen verkregen munten, aan de muntenman gegeven moeten worden. Hij eet zijn buik kogelrond in ruil voor munten die het gezin meteen weer af moet staan, want ja…. schuld. Terwijl degenen die alle klussen doen en het voedsel bereiden (de gezinsleden), niets meer te eten hebben, want…. geen munten.

Wat nu?

De oplossing is eenvoudig: stop met het idiote muntensysteem. Kijk wat er in het gezin nodig is aan klussen, en doe daar allemaal een deel van. Klussen als schoonmaken, eten koken etc.

Het resultaat is dan beschikbaar voor de leden van het gezin, zonder er muntjes voor te hoeven betalen. Het is beschikbaar als gevolg van de gezamenlijke inspanningen. En niet als gevolg van muntjes. Zoals het in de meeste gezinnen gebeurt eigenlijk.

Vreemd verhaal nietwaar?

Toch is dit precies de manier waarop geld werkt in de grotere samenlevingsvorm dan een gezin. In de samenleving dus.

Ook daar is de oplossing even eenvoudig: niet langer werken met als doel muntjes te verkrijgen, maar werken om de benodigde zaken beschikbaar te maken. Zodat ze beschikbaar ZIJN voor de leden van die samenleving.

Vernieuwde oproep voor een stuk grond

zelfvoorzienend leven 1

foto: elenes.nl

Nog dit jaar willen we zelfvoorzienend gaan leven. Daarvoor hebben we in eerste plaats een lap grond nodig van minimaal 1000 m², bij voorkeur in de Antwerpse kempen en als het kan reeds voorzien van een huisnummer. Daarop zetten we in eerste instantie een tuinhuisje voor divers gereedschap en een klein houten gebouwtje met douche, lavabo en keuken. Met daarnaast een composttoilet. Eens dat er staat komt er een caravan met daarin een klein horloge atelier. Daarin wordt er ook geslapen. Althans voorlopig. Al snel volgt een klein gebouwtje (uit hennep, stro, hout en/of leem) voor commerciële activiteiten (voor de inkomsten). Er zijn nu eenmaal nog individuen die graag geld zien. Daarna volgen tiny houses (al of niet op wielen) voor mezelf en anderen. Verder doen we dan ook aan permacultuur zodanig dat we al ons voedsel zelf kunnen kweken. Wat er over is geven we gratis weg.

Concreet:

1) Permacultuur. Alle voedsel die over is wordt gratis weggeven aan diegene die honger heeft.
2) Absolute vrijheid. Niets moet, alles mag, zolang de natuur en de gulden regel gerespecteerd worden. Twee simpele regels, ipv duizenden wetten. Meer moet dat niet zijn.
3) Gratis onderdak, voeding en communicatie (internet) voor wie het nodig heeft.
4) Gratis advies voor wie in alle vrijheid wil leven zonder inmenging van buitenaf.
5) Eigen productie van energie
6) Ter plaatse regenwater zuiveren tot drinkbaar water en een eigen ecologische afvalwaterzuivering.
7) Enkele commerciële activiteiten om al het bovenstaande te financieren. Te beginnen met het herstellen van horloges en klokken. Met dat laatste ben ik reeds bezig. Meer info hier.

Wat hebben we concreet nodig:The-Cider-Box-Tiny-House

1) Een (grote) lap bouwgrond. Al of niet tegen betaling. Met 1000 m² zijn we al tevreden. Groter mag uiteraard ook. Zodanig dat er ruimte genoeg is om het deftig te kunnen ontwikkelen.
2) Graag ook medewerking van mensen uit de omgeving of verder.

Al het onderstaande zorgen we zelf voor. Het is daarvoor dat de inkomsten van de commerciële activiteiten zullen dienen. Tenzij iemand zich geroepen zou voelen om één of meerdere van onderstaande te schenken.
3) Materiaal, grondstoffen en gereedschap om “tiny houses” te zetten. Dergelijke huisjes worden volledig uit natuurlijke materialen opgetrokken, zoals hennep, stro en/of maanhout.
4) Voedsel om de eerste maanden te kunnen overleven wat op korte termijn vervangen wordt door permacultuur.
5) Vrije energie (zie artikel op blog)
6) een systeem om regenwater op te slaan en om te zetten in drinkwater.
7) natuurlijke waterzuivering. Dit bijvoorbeeld.
8) breedband internet aansluiting met telefonie
9) toegang tot of gebruik van een elektrische auto of een auto die (gedeeltelijk) kan rijden op water.
10) Tuingereedschap, hetzij handbediend of elektrisch.

Heb jij of ken je iemand met een lap grond in bezit die het wel ter beschikking wil stellen? Laat het gerust even weten via het contactformulier. We zijn jou dan enorm dankbaar.

Om te verhinderen dat jij in de problemen komt door wat ik zou bouwen op jouw grond, bestaat er in België een formule met de weinigzeggende naam “recht van opstal“.

Lees vooral ook eens dit artikel.

Mag ik vragen om deze oproep zoveel mogelijk te delen? Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je dan gratis in op de nieuwsbrief. Ook via Facebook en Twitter kan je ons volgen.